ปรึกษาเราเลย

Learning management system

empeo Learn
ระบบ Learning management system

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานของคุณปลดล็อกศักยภาพ เพิ่มเติมทักษะ upskill-reskill ด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์

พัฒนาองค์กรง่ายขึ้น ด้วยการเรียนรู้ที่แตกต่าง

สร้างแผนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

สร้างคอร์สเรียนให้พนักงานเรียนรู้ได้เอง

ให้คุณสร้างคอร์สเรียนพร้อมกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้เองอย่างละเอียดกำหนดบทเรียน และดูตัวอย่างคอร์สเรียนก่อนเปิดให้พนักงานเข้าเรียนจริงได้อีกด้วย

รองรับเนื้อหาการเรียนรู้
อยากหลากหลายรูปแบบ

สร้างคอร์สเรียนได้อย่างยืดหยุ่นในรูแปบบต่าง ๆ
ทั้งบทความ วิดีโอ ลิงก์ภายนอก แนบไฟล์เอกสาร
ประกาอบการเรียน

รองรับรูปแบบ Content การเรียนรู้ ที่หลากหลาย

รองรับเนื้อหาการเรียนรู้
อยากหลากหลายรูปแบบ

สร้างคอร์สเรียนได้อย่างยืดหยุ่นในรูแปบบต่าง ๆ
ทั้งบทความ วิดีโอ ลิงก์ภายนอก แนบไฟล์เอกสาร
ประกาอบการเรียน

ประเมินและวัดความเข้าใจ
พนักงานด้วยแบบทดสอบ

สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างและหลังเรียน
ได้ไม่จำกัดตั้งคะแนนของผู้ทดสอบที่จะสามารถ
ผ่านคอร์สเรียนได้ หรือได้รับ certificate

เข้าถึงแผนการเรียนรู้ด้วยแดชบอร์ด
ที่เข้าใจง่าย

แนะนำแผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
รวมถึงแสดงความก้าวหน้าของแผนการเรียนที่กำลัง
เรียนอยู่ สะดวกสำหรับการเริ่มต้นเรียนได้ทันที

Certificate

จบคอร์ส พร้อมรับ Certificate

ตั้งค่ารูปแบบ โลโก้ ธีมสี ตามความต้องการ
และรองรับลายเซ็นต์ในรูปแบบ eSignature

สร้างการอบรมพนักงานได้อย่างยืดหยุ่น

สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุก
ระดับ สร้างการอบรมทั้ง อบรมพนักงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเพิ่มรายละเอียดการอบรมและผู้
เข้าร่วมอบรมได้ พร้อมออกรายงานกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

ดาวน์โหลดรายงานการอบรม
ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

empeo สรุปรายงานการฝึกอบรมพนักงาน
รายงาน Generic9 Export ออกมาได้ทั้ง PDF และ
Excel เพื่อนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

มาสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงานอย่างไม่สิ้นสุดเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้องค์กรของคุณ

Onboarding ส่งการเรียนรู้ให้
พนักงานใหม่เรียนรู้ก่อนเริ่มงานได้

ลดขั้นตอนการ Onboardingพนักงานใหม่ด้วยการ
สร้างคอร์สเรียนให้พนักงานเรียนรู้และรู้จักองค์กร
ให้มากขึ้น ก่อนวันเริ่มงาน

ทำไมต้อง empeo Learn?

 • สร้างแผนการเรียนที่ตรงกลุ่มพนักงาน
 • กำหนด Learning Path การเรียนรู้ของพนักงาน
 • Leaderboard วัดผลความสำเร็จ
 • แสดงความคืบหน้าของการเรียนและกลับมาเรียน
  ได้ตลอดเวลา
 • สรุปผลการเรียนรู้และผลคะแนนจากแบบทดสอบ
 • เก็บประวัติการเรียนรู้ของพนักงานโดยอัตโนมัติ
 • ไม่พลาดทุกการเรียนรู้ด้วยระบบแจ้งเตือน
 • สร้าง motivation กับพนักงานด้วยการนำเกม
  มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
learning management system

พนักงานเรียนรู้และ
นำไปใช้งานได้ทันที

เรียนรู้แบบ Micro Learning
ผ่านระบบ LMS

Online learning platform
เรียนรู้จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ในรูปแบบ On-Demand

ติดตามและวัดผลได้

พัฒนาพนักงานให้ตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>