มาตรฐานการให้บริการ และนโยบายการคืนเงิน

บริษัท โกไฟว์ จำกัด (“บริษัท”)  ผู้ให้บริการ www.empeo.com ขอแจ้งมาตรฐานการให้บริการ และนโยบายคืนเงิน เพื่อเป็นข้อตกลงในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ empeo ดังนี้

มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)

1. ช่องทางติดต่อ
ในระหว่างการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำ ทางบริษัทได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังนี้
1.1) Live chat บนหน้าเว็บไซต์ และบน application
1.2) อีเมล [email protected]
โดยหลังจากที่ผู้ใช้บริการมีการแจ้งเรื่องเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยงาน Customer Success ของบริษัทจะทำการรับเรื่อง เพื่อดำเนินการและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

2. เวลาทำการของบริษัท
ทางบริษัทได้จัดเตรียมคนในการดูแลและให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 6.00 - 00.00 (BKK time)

3. มาตรฐานการให้บริการ
ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นทางบริษัทได้ทำการแยกประเภทของปัญหา รวมถึงกำหนดขอบเขตและระยะเวลาในการจัดการ เพื่อตกลงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการ ดังตารางต่อไปนี้

มาตรฐานการให้บริการ

ลำดับความสำคัญ
ในการให้บริการ

การตอบกลับครั้งแรก
(ตามเวลาทำการ)

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
(ตามเวลาทำการ)

ปัญหาที่ทำให้ระบบ empeo "ขัดข้อง" หรือไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤต มีผลกระทบทำให้ระบบธุรกิจ รวมทั้งธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยู่บน empeo ไม่สามารถใช้งานได้

1

น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ภายใน 8 ชั่วโมง

ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบ empeo บางส่วนผิดปกติ ไม่สามารถทำงานได้ในบางส่วน หรือความสามารถในการปฎิบัติการของระบบลดลง เกิดกับผู้ใช้ในกลุ่มใหญ่

2

น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

ภายใน 24 ชั่วโมง

ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบ empeo บางส่วนผิดปกติ หรือมีความสามารถลดลง แต่ไม่ถึงกับทำให้ระบบโดยรวม ไม่สามารถทำงานได้ เกิดกับผู้ใช้กลุ่มเล็ก ๆ

3

น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

ภายใน 7 วัน

ปัญหาที่ไม่กระทบกับการทำงานโดยรวมของระบบ

4

ภายใน 3 วัน

ภายใน 30 วัน

อย่างไรก็ดี ประกาศ SLA เป็นเพียงมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานกรณีทั่วไป ในบางกรณีที่มีความซับซ้อนหรือแตกต่างไปในรายละเอียด อาจทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการที่นานกว่านั้น ซึ่งหากไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด หรือมีปัญหาอุปสรรคใดในการดำเนินการ


นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

1. ระยะเวลาทดลองใช้ 30 วัน (30-day free trial period)
ทางบริษัทได้จัดเตรียมช่วงระยะเวลาทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อที่จะได้ใช้ empeo ฟรีเป็นระยะเวลา 30 วัน การทดลองใช้ฟรีนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการยอมรับในข้อเสนอทดลองใช้ และหมดอายุเมื่อระยะเวลาครบกำหนด โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้บริการจะได้ใช้ empeo หรือไม่ โดยในระหว่างนั้นผู้ใช้บริการจะไม่โดนเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องขอคืนเงิน การเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการสั่งซื้อ รวมถึงการยกเลิกบริการในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1) กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ coupon code, ต้องการใช้โปรร่วมกับ partner อื่น ๆ ในทุกกรณี
2.2) เกิดจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อจากทางผู้ใช้เอง เช่น เลือก package ในการใช้งานผิด
2.3) ผู้ใช้บริการเกิดเปลี่ยนใจในทุกกรณีหลังจากมีการทำรายการคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

>