Smart Recruitment Platform

ระบบที่ช่วยคุณค้นหาคนที่ใช่ ให้กับองค์กรได้มือโปร

ครบทุกฟีเจอร์ ไม่มีเงื่อนไขemconnect ช่วยคุณจัดการ Hiring Process
อย่างเป็นระบบได้อย่างไร?

emconnect Smart Recruitment Platform

จบปัญหาเอกสารใบสมัคร Resume มากมายมาจัดการ
แบบออนไลน์แบบครบวงจร

Lead & Customer Management

ผู้สมัคร apply เข้าระบบ
ได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก

อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร กดสมัคร
แนบไฟล์เอกสารและอัปโหลด Resume มี AI
ช่วยกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร กดสมัครแนบไฟล์เอกสารและอัปโหลด Resume มี AIช่วยกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ

จัดการประวัติผู้สมัครด้วย
ระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย

เห็นและจัดการทุกข้อมูลของผู้สมัครงานผ่านทาง portal
หลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน
การศึกษา ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

เห็นและจัดการทุกข้อมูลของผู้สมัครงานผ่านทาง portal หลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานการศึกษา ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งที่ต้องการสมัคร


เชื่อมต่อข้อมูลจาก
ผู้สมัครเป็นพนักงาน

คัดคนเข้าทำงานด้วยการวัดความสามารถประเมินทักษะ
ที่จำเป็น กำหนดแบบทดสอบที่แยกตามแต่ละทีมหรือ
ตำแหน่งผ่านการเชื่อมต่อจากระบบประเมิน 360 องศา

คัดคนเข้าทำงานด้วยการวัดความสามารถประเมินทักษะที่จำเป็น กำหนดแบบทดสอบที่แยกตามแต่ละทีม หรือตำแหน่งผ่านการเชื่อมต่อจากระบบประเมิน 360 องศา

Report ช่วยพัฒนา
งาน Recruit

แสดงข้อมูลการเข้าชม การคลิกสมัคร ผู้สมัคร
และการได้งานของแต่ละตำแหน่งงาน

แสดงข้อมูลการเข้าชม การคลิกสมัคร ผู้สมัครและการได้งานของแต่ละตำแหน่งงาน

ตัวช่วยด้านการสรรหาบุคลากรที่คุณจะต้องชอบ

สร้างหน้า career site พร้อมลงตำแหน่งงานต่าง ๆ มีอิสระปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเองจัดการประวัติผู้สมัคร ทุกข้อมูลเชื่อมโยงกัน เห็นผลลัพธ์ในการหาคนได้อย่างรวดเร็ว

>