ปรึกษาเราเลย

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

โปรแกรม HR ที่รวมทุกอย่างด้าน
การจัดการข้อมูลบุคคลไว้ในที่เดียว

empeo ระบบ HRM ที่จะช่วยคุณจัดเก็บและบริหารข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดาย รองรับความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร แยกแผนกได้ตามต้องการ กำหนดสิทธิ์ได้รายบุคคลพร้อมสร้างระบบอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอน
HRM

ทุกการจัดการข้อมูลพนักงาน
จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

  • Employee records เก็บข้อมูลพนักงาน
  • รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน
  • แสดงปฏิทินวันสำคัญในบริษัท
  • กำหนดสิทธิ์และสายบังคับบัญชาได้อย่างยืดหยุ่น
  • เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

บันทึกข้อมูลพนักงานอย่างละเอียด
บอกลาทุกปัญหาด้านข้อมูลที่เคยเกิดขึ้น

empeo แสดงข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ
พนักงานอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกดูได้จาก
แถบข้อมูลในระบบมั่นใจได้ว่า ข้อมูลไม่มีตกหล่น

HRM

รองรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน 

เราช่วยให้คุณจัดองค์กรได้ตามโครงสร้างตามจริง แบ่งตามแผนกที่คุณต้องการได้ทันที
คุณจึงไม่ต้องปรับเข้าหาโปรแกรม เพราะระบบ HR เราจะปรับให้สอดคล้องกับการทำงานคุณ

สร้างปฏิทินวันหยุด กำหนดวันหยุด
นักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีของบริษัท แยกตามแต่ละทีม

รองรับบริษัทที่มีวันหยุดประจำปีแตกต่างกัน โดยพนักงาน
สามารถดูปฏิทินผ่านเว็บและแอปมือถือ พร้อมแสดงระยะเวลา สถานะการทำงานในแต่ละวันอีกด้วย

ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ พนักงาน
สามารถกรอกในระบบได้เอง

เพิ่มความสะดวกไปอีกขั้นด้วยการเปิดสิทธิ์ onboarding
ให้พนักงานจัดการกรอกข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ ลงในระบบเพื่อเริ่มใช้งานได้ด้วยตัวเอง

HRM
กำหนดสิทธิ์และสายบังคับ บัญชาได้อย่างยืดหยุ่น

กำหนดสิทธิ์และสายบังคับ
บัญชาได้อย่างยืดหยุ่น

รองรับระบบอนุมัติพร้อม
กำหนดสิทธิ์แยกกันได้
ตามสายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรง

ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารพนักงาน

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารพนักงาน

รองรับการสร้างเช็กลิสต์เอกสาร
ที่พนักงานต้องส่งให้ HR
เช็กเอกสารพนักงานแต่ละคนได้ในระบบ

เข้าถึงข้อมูลพนักงานรายบุคคล ได้ทุกที่ที่ต้องการ

เข้าถึงข้อมูลพนักงานรายบุคคล
ได้ทุกที่ที่ต้องการ

รองรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลพนักงาน
ได้อย่างรวดเร็วพร้อมดาวน์โหลดประวัติ
พนักงานออกมาในรูปแบบ PDF ได้อีกด้วย

เก็บทุกประวัติการแก้ไขข้อมูลพนักงาน

เห็นประวัติการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ
ของพนักงาน ทั้งข้อมูลก่อนและหลังการแก้ไข
พร้อมระบุเวลาและชื่อผู้แก้ไขประวัติพนักงาน

หัวหน้าทีมจัดการยื่นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนในทีมได้ง่าย ในไม่กี่ขั้นตอน

หัวหน้าทีมหรือ HR ดำเนินการเกี่ยวกับ
พนักงานในเรื่องต่าง ๆ ในระบบ

ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับเงินเดือนหรือ
แม้แต่การปรับพ้นสภาพพนักงาน พร้อมตั้งค่าวันที่มีผลไว้
โดยเมื่อถึงกำหนด ระบบจะดำเนินการตามที่เซตไว้ทันที

ส่งใบเตือนพนักงาน

ส่งใบเตือนพนักงาน

หัวหน้า หรือ HR สร้างใบเตือนพร้อมระบุรายละเอียดที่
กระทำผิดบทลงโทษส่งในระบบ แจ้งเตือนให้พนักงาน
กดรับทราบ และบันทึกเก็บเป็นประวัติพนักงาน

เก็บข้อมูลทักษะของแต่ละพนักงาน

พัฒนาพนักงานอย่างถูกทาง หัวหน้างานหรือ HR สร้างและกำหนดทักษะ แยกตามประเภททักษะ เช่น ทักษะตามสายงาน เทคนิค ภาษา และทักษะอื่นที่จำเป็นต่อพนักงาน รวมถึงกำหนดชุดทักษะตามลักษณะงานที่ทำ พร้อมปรับระดับและแสดงผลด้วยระดับสีที่เข้าใจง่าย

สร้างประกาศข่าวสาร หรือนโยบาย
บริษัทให้พนักงานทราบ

อำนวยความสะดวกในการแจ้งข่าวสารประกาศสำคัญ
หรือนโนบายบริษัท โดยสามารถสร้างได้ละเอียดตามกลุ่ม
พนักงาน พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือสามารถ
ย้อนดูภายหลัง เข้าถึงได้ทันทีในระบบ

ไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณจะได้ประโยชน์จาก empeo
นัดพูดคุยกับทีมงานมืออาชีพเราได้เลย

>