HR platform for Hotels

ทำให้งาน HR สำหรับธุรกิจโรงแรม
ไม่ยากอีกต่อไปด้วย empeo

ทำให้งาน HR สำหรับธุรกิจโรงแรมไม่ยากอีกต่อไปด้วย empeo

ธุรกิจโรงแรมที่มีการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นมาก ๆ รวมไปถึงการสลับกะทำงานรายชั่วโมงและรายละเอียด
เรื่อง Service Charge และสวัสดิการพิเศษต่าง ๆ ทั้งค่าคอมมิชชั่น รถรับส่งพนักงาน อาหารพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่ง empeo สามารถช่วยคุณกับเรื่องปวดหัวเหล่านี้ได้

ธุรกิจโรงแรมที่มีการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นมากๆ รวมไปถึงการสลับกะทำงานรายชั่วโมงและรายละเอียดเรื่อง Service Charge และสวัสดิการพิเศษต่างๆทั้งค่าคอมมิชชั่น รถรับส่งพนักงาน อาหารพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่ง empeo สามารถช่วยคุณกับเรื่องปวดหัวเหล่านี้ได้

empeo ระบบ HR ที่หลาย ๆ โรงแรมให้ความไว้วางใจ

empeo HR platform
ผู้ช่วยที่จะทำให้งาน HR ของโรงแรมไม่ยากอีกต่อไป

ทำให้การจัดการกะเวลา
ทำงานเป็นเรื่องง่าย

empeo เก็บข้อมูลครบได้หมด ไม่ว่าคุณจะทำงานในกะเช้า กะบ่าย กะเย็น โคฟเวอร์ชิฟท์ รวมไปถึงการแลกกะ เปลี่ยนกะ ของพนักงาน operations

คำนวนเงินเดือน
และสวัสดิการได้อย่างแม่นยำ

นำข้อมูลเช่น Service Charge ค่า Tips ค่าคอมมิชชั่น มารวมในเงินเดือนพนักงานอย่างไร้รอยต่อ รวมไปถึงสวัสดิการพิเศษต่าง ๆ ที่ตั้งค่าได้ภายในระบบเดียว

นำข้อมูลเช่น Service Charge ค่า Tips ค่าคอมมิชชั่นมารวมในเงินเดือนพนักงานอย่างไร้รอยต่อ รวมไปถึสวัสดิการพิเศษต่าง ๆ ที่ตั้งค่าได้ภายในระบบเดียว

สะสมเวลาทำงาน
แลกวันหยุดได้ในระบบ

มีฟีเจอร์การสะสมเวลารายชั่วโมงเพื่อให้พนักงานยื่นแลกสิทธิการลารายชั่วโมงหรือรายวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหัวหน้าสามารถอนุมัติในระบบได้

เริ่มทดลองใช้ empeo เพื่อให้งาน HR ของธุรกิจ
โรมแรมของคุณง่ายขึ้นได้เลยทันที

เริ่มทดลองใช้ empeo เพื่อให้งาน HR ของธุรกิจโรมแรมของคุณง่ายขึ้นได้เลยทันที

ทำให้การบริหารบุคลากรในโรงแรมของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น มาเริ่มใช้ empeo กันเลย

ทำให้การบริหารบุคลากรในโรงแรมของคุณ
เป็นเรื่องง่ายขึ้น มาเริ่มใช้ empeo กันเลย

เพิ่มสะดวกในการจัดการกะและวัน
ทำงานที่ไม่ตายตัวของพนักงาน

เพิ่มสะดวกในการจัดการกะและวันทำงานที่ไม่ตายตัวของพนักงาน

empeo สามารถตั้งค่ากะทำงานต่าง ๆ ของพนักงานเพื่อการความสะดวกในการเลือกกะทำงาน และยังสามารถตั้งค่าวันทำงานในช่วงเทศกาลได้ เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับธุรกิจโรงแรมของคุณ

เพิ่มสะดวกในการจัดการกะและวัน ทำงานที่ไม่ตายตัวของพนักงาน

มั่นใจกับข้อมูลการเข้าออกงาน
จากระบบการลงเวลาที่แม่นยำ

มั่นใจกับข้อมูลการเข้าออกงาน จากระบบการลงเวลาที่แม่นยำ

ลดทอนปัญหาเกี่ยวกับเวลาเข้าออกงานที่ไม่เป็นเวลา แทนที่การใช้ Finger Punch พร้อมส่งสถานะการเข้างานให้ HR ได้โดยตรงผ่านทาง Line และ Microsoft Teams ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนของผู้จัดการแผนกและ HR

มั่นใจกับข้อมูลการเข้าออกงาน จากระบบการลงเวลาที่แม่นยำ

มีฟีเจอร์ Advanced Payroll ช่วย
คำนวนเงินเดือนอย่างแม่นยำ
กี่วัน กี่ชั่วโมง ก็ไม่พลาด

มีฟีเจอร์ Advanced Payroll ช่วยคำนวนเงินเดือนอย่างแม่นยำ กี่วัน กี่ชั่วโมง ก็ไม่พลาด

แม้พนักงานโรงแรมจะมีการคำนวนเงินเดือนอ้างอิงกับชั่วโมงทำงาน ประกอบกับ Service Charge ที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน แต่ empeo เก็บข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมคำนวนและจ่ายเงินเดือนผ่าน payroll ธนาคารทันที

มีฟีเจอร์ Advanced Payroll ช่วย คำนวนเงินเดือนอย่างแม่นยำ กี่วัน กี่ชั่วโมง ก็ไม่พลาด

Roster management

จะช่วยให้การจัดการตารางทำงานพนักงานโรงแรม
นั้นเป็นเรื่องง่ายและเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน

เห็นตารางงานภาพรวมของทุกคน

เปิดและปิดกะได้เพียงแค่คลิก

เหมาะกับหน้างานที่เปลี่ยนกะบ่อย

roster management จะช่วยให้การจัดการตารางทำงานพนักงานโรงแรมนั้นเป็นเรื่องง่ายและเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน

เรื่องสวัสดิการพนักงานโรงแรม
ที่ไม่วุ่นวายอีกต่อไป

เรื่องสวัสดิการพนักงานโรงแรม ที่ไม่วุ่นวายอีกต่อไป

ด้วย empeo การจัดการสวัสดิการพนักงานโรงแรม จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มอบความยืดหยุ่นในการตั้งค่า เงื่อนไขสวัสดิการให้พนักงานของคุณทั้งอาหารพนักงาน ค่าคอมมิชชั่น ห้องพักเรทพนักงาน รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น


เรื่องสวัสดิการพนักงานโรงแรม ที่ไม่วุ่นวายอีกต่อไป

สะสมเวลาทำงานเพื่อแลก
ให้เป็นวันหยุดได้ง่าย ๆ

สะสมเวลาทำงานเพื่อแลกให้เป็นวันหยุดได้ง่าย ๆ

ด้วยฟีเจอร์สะสมเวลาใน empeo ทำให้พนักงาน operation ในโรงแรสามารถยื่นเรื่องขอสะสมเวลารายชั่วโมง เพื่อแลกชั่วโมงลาหรือวันลาเที่ยวได้ตามความต้องการ ซึ่งผู้จัดการสามารถทำการอนุมัติได้เช่นกันในระบบ


สะสมเวลาทำงานเพื่อแลก ให้เป็นวันหยุดได้ง่าย ๆ

เริ่มยกระดับงาน HR ในธุรกิจโรงแรมของคุณ
ด้วย empeo ให้ไม่ปวดหัวอีกต่อไปวันนี้

เริ่มยกระดับงาน HR ในธุรกิจโรงแรมของคุณด้วย empeo ให้ไม่ปวดหัวอีกต่อไปวันนี้

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ไว้วางใจใน empeo

  • LTMAN

  • SHIPPOP

  • Farmesh

  • ITAC

  • Goconnext

  • S.Silpa

empeo ตอบโจทย์ในหลาย ๆ function ของงาน HRM ซึ่งตัว feature ต่าง ๆ ใช้งานง่าย โดยเฉพาะการลา การส่งสลิป หรือเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงการออกเอกสารรับรองการทำงานเป็นแบบออนไลน์ พนักงานสามารถดาวน์โหลด และนำเอกสารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และที่ประทับใจที่สุดคือข้อมูลจัดเก็บบนระบบคลาวด์เลยค่อนข้างมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

คุณพลอยหทัย วิริยธรรมทวี

Head of People, บริษัท แอลทีแมน จำกัด

ไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณจะได้ประโยชน์จาก empeo
นัดพูดคุยกับทีมงานมืออาชีพเราได้เลย

>