ปรึกษาเราเลย

LEAVE REQUEST & ESS

ลางานออนไลน์ ขอเอกสารต่างๆ
พร้อมอนุมัติบนระบบ ลดขั้นตอน
ไม่ยุ่งยาก

ลางานออนไลน์ ขอเอกสารต่าง ๆ
พร้อมอนุมัติบนระบบ ลดขั้นตอน
ไม่ยุ่งยาก

บอกลากับการจัดการเอกสารการลาจำนวนมาก
สรุปเวลาเข้าออกงานแบบแมนนวล
เพราะ empeo เชื่อมต่อทุกข้อมูล

บอกลากับการจัดการเอกสารการลาจำนวนมากสรุปเวลาเข้าออกงานแบบแมนนวล
เพราะ empeo เชื่อมต่อทุกข้อมูล

ลางานผ่านแอปพลิเคชั่น

รองรับประเภทการลาทุกประเภท พร้อม
ตั้งค่าเงื่อนไขสิทธิ์การลาได้อย่างยืดหยุ่น

จะลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ก็สามารถกำหนดจำนวนวัน
ในระบบ แบ่งตามอายุงาน เงื่อนไขต่าง ๆ ได้ พนักงานก็ลางาน
ผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ทันที

กำหนดโควตาจำนวนวันลาสะสม
พร้อมเดือนหมดอายุวันลาสะสมได้

วันลาใช้ไม่หมด ก็สามารถเก็บสะสมข้ามปีได้ เพราะ
empeo รองรับการกำหนดจำนวนวันลาสะสม
พร้อมระบุเดือนหมดอายุให้ทราบ

อนุมัติการลาได้อย่างรวดเร็ว
เห็นสถานะเอกสารได้ตลอด

อนุมัติการลาในระบบได้ทันที HR พนักงาน
เห็นสถานะเอกสาร พร้อมแจ้งเตือนหัวหน้างาน
ถึงสถานะการเข้างานของพนักงาน ผ่าน LINE

พนักงานสามารถสะสมเวลา ทำงานไว้แลกเป็นวันหยุดได้

พนักงานสามารถสะสมเวลา
ทำงานไว้แลกเป็นวันหยุดได้

หากบริษัทไหนมีนโยบายให้พนักงานสามารถสะสม
เวลาทำงานเพื่อแลกเป็นวันหยุดได้ empeo ก็มี
ระบบรองรับ ให้พนักงานสามารถยื่นเอกสารขอ
รับรองการสะสมเวลาได้เลย

จะเอกสารประเภทไหนก็สามารถ
ตั้งให้ขอผ่านทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ

พนักงานต้องการเอกสารรับรองเงินเดือน เอกสาร
รับรองการทำงาน หรือเอกสารประกอบการขอวีซ่าต่าง ๆ
ก็สามารถตั้งค่าบนระบบให้รองรับได้ทุกรูปแบบ

รองรับการเบิกโอที

รองรับการเบิกโอทีในระบบเชื่อมต่อ
กับเวลาเข้าออกงาน พร้อมอนุมัติได้ทันที

รองรับการเบิกโอทีในระบบเชื่อมต่อ
กับเวลาเข้าออกงาน พร้อมอนุมัติได้ทันที

การเบิกและเช็กโอทีจะไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอีกต่อไป
เพราะเวลาเข้างานจะถูกลิงก์กับเอกสารยื่นเบิกโอที
โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

การเบิกและเช็คโอทีจะไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอีกต่อไปเพราะเวลาเข้างานจะถูกลิงก์กับเอกสารยื่นเบิกโอที
โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

รองรับการคิดโปรเรตวันลา

รองรับการคิดโปรเรตวันลา

ให้คุณคำนวณเรตวันลาของพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ลาออกระหว่างปี ตามสิทธิ์การลาบริษัท พร้อมคำนวณวันลาคงเหลือเป็นเงินคืนได้

พนักงานสามารถสะสมเวลา
ทำงานไว้แลกเป็นวันหยุดได้

หากบริษัทไหนมีนโยบายให้พนักงานสามารถสะสม
เวลาทำงานเพื่อแลกเป็นวันหยุดได้ empeo ก็มี
ระบบรองรับ ให้พนักงานสามารถยื่นเอกสารขอ
รับรองการสะสมเวลาได้เลย

พิเศษกว่าโปรแกรม HR ไหนๆ
ด้วย Manager self service

เมื่อมีกรณีเร่งด่วน manager ก็สามารถดูสถานะ
พร้อมยื่นเรื่องต่าง ๆ ให้กับคนในทีมได้ด้วยตนเอง
เช่น เปลี่ยนกะพนักงาน ทำเรื่องโอทีเป็นกลุ่ม

Manager self service

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>