ปรึกษาเราเลย

LEAVE REQUEST & ESS

ลางานออนไลน์ ขอเอกสารต่าง ๆ
พร้อมอนุมัติบนระบบ ลดขั้นตอน
ไม่ยุ่งยาก

บอกลากับการจัดการเอกสารการลาจำนวนมาก สรุปเวลาเข้าออกงานแบบแมนนวล เพราะ empeo เชื่อมต่อทุกข้อมูล
ลางานผ่านแอปพลิเคชั่น

รองรับประเภทการลาทุกประเภท พร้อม
ตั้งค่าเงื่อนไขสิทธิ์การลาได้อย่างยืดหยุ่น

สามารถกำหนดประเภทการลาและจำนวนวันได้เลยแบ่งตามเงื่อนไข ได้อย่างยืดหยุ่น เช่น อายุงาน ผ่านโปร กำหนดวันในการกดลา ลาล่วงหน้า หรือย้อนหลัง พนักงานก็ลางาน ผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที

กำหนดโควตาจำนวนวันลาสะสม
พร้อมเดือนหมดอายุวันลาสะสมได้

วันลาใช้ไม่หมด ก็สามารถเก็บสะสมข้ามปีได้ เพราะ
empeo รองรับการกำหนดจำนวนวันลาสะสม
พร้อมระบุเดือนหมดอายุให้ทราบ

อนุมัติการลาได้อย่างรวดเร็ว
เห็นสถานะเอกสารได้ตลอด

อนุมัติการลาในระบบได้ทันที HR พนักงาน
เห็นสถานะเอกสาร พร้อมแจ้งเตือนหัวหน้างาน
ถึงสถานะการเข้างานของพนักงาน ผ่าน LINE

พนักงานสามารถสะสมเวลา ทำงานไว้แลกเป็นวันหยุดได้

พนักงานสามารถสะสมเวลา
ทำงานไว้แลกเป็นวันหยุดได้

หากบริษัทไหนมีนโยบายให้พนักงานสามารถสะสม
เวลาทำงานเพื่อแลกเป็นวันหยุดได้ empeo ก็มี
ระบบรองรับ ให้พนักงานสามารถยื่นเอกสารขอ
รับรองการสะสมเวลาได้เลย

จะเอกสารประเภทไหนก็สามารถ
ตั้งให้ขอผ่านทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ

พนักงานต้องการเอกสารรับรองเงินเดือน เอกสาร
รับรองการทำงาน หรือเอกสารประกอบการขอวีซ่าต่าง ๆ ก็สามารถตั้งค่าบนระบบให้รองรับได้ทุกรูปแบบ

กำหนดเทมเพลตเอกสารอย่างยืดหยุ่น

รองรับการ customize เนื้อหาเอกสารในเอกสารได้เองตามนโยบายของบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการทำงานหนังสือรับรองการทำวีซ่าหนังสือรับรองการปรับเงินเดือนหรือการเลื่อนตำแหน่ง

อำนวยความสะดวกตั้งแต่
ต้นจนถึงพนักงานลาออก

empeo รองรับให้พนักงานขอลาออกเองได้ในระบบ
กำหนดวันที่มีผล ใส่เหตุผล พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม
เชื่อมต่อการทำประเมินก่อนพ้นสภาพได้อีกด้วย
เพื่อเป็น Exit Interview

รองรับการเบิกโอที

รองรับการเบิกโอทีในระบบเชื่อมต่อ
กับเวลาเข้าออกงาน พร้อมอนุมัติได้ทันที

รองรับการเบิกโอทีในระบบเชื่อมต่อ
กับเวลาเข้าออกงาน พร้อมอนุมัติได้ทันที

การเบิกและเช็กโอทีจะไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอีกต่อไป
เพราะเวลาเข้างานจะถูกลิงก์กับเอกสารยื่นเบิกโอที
โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

การเบิกและเช็คโอทีจะไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอีกต่อไปเพราะเวลาเข้างานจะถูกลิงก์กับเอกสารยื่นเบิกโอที
โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

รองรับการคิดโปรเรตวันลา

รองรับการคิดโปรเรตวันลา

ให้คุณคำนวณเรตวันลาของพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ลาออกระหว่างปี ตามสิทธิ์การลาบริษัท พร้อมคำนวณวันลาคงเหลือเป็นเงินคืนได้

พนักงานสามารถสะสมเวลา
ทำงานไว้แลกเป็นวันหยุดได้

หากบริษัทไหนมีนโยบายให้พนักงานสามารถสะสม
เวลาทำงานเพื่อแลกเป็นวันหยุดได้ empeo ก็มี
ระบบรองรับ ให้พนักงานสามารถยื่นเอกสารขอ
รับรองการสะสมเวลาได้เลย

นำเข้าสิทธิการลาสะสมหรือ
ต้องการกำหนดสิทธิการลา

ที่เป็นเงื่อนไขเฉพาะของบริษัทพร้อมกันหลายๆ คน
ด้วยไฟล์ Excel หมดห่วงการเริ่มต้นใช้งาน empeo

พิเศษกว่าโปรแกรม HR ไหนๆ
ด้วย Manager self service

เมื่อมีกรณีเร่งด่วน manager ก็สามารถดูสถานะ
พร้อมยื่นเรื่องต่าง ๆ ให้กับคนในทีมได้ด้วยตนเอง
เช่น เปลี่ยนกะพนักงาน ทำเรื่องโอทีเป็นกลุ่ม

Manager self service

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>