ปรึกษาเราเลย

PERFORMANCE MANAGEMENT

รู้ลึกและเข้าใจพนักงานของคุณด้วย
ระบบประเมินพนักงาน 360°

เปลี่ยนพนักงานที่ดีให้กลายเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการประเมินตามจริงแบบ 360 องศา ที่จะทำให้คุณและพนักงานรู้จักตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
สร้างแบบบประเมินได้ตามต้องการ

สร้างแบบประเมินได้ตามความต้องการ
เลือกกำหนดหัวข้อประเมินได้ตามจริง

ถ้าคุณมีไอเดียก็สามารถสร้างแบบประเมินขึ้นเอง
หรือจะสร้างแบบประเมินหลัก เช่น การประเมินผ่านโปร
ประเมินพนักงานประจำปี ประเมินองค์กร หรือแม้แต่
ประเมินเพื่อนร่วมงาน ก็ทำได้ตามต้องการ

นำเสนอด้วยระบบ scoring ที่เข้าใจ
ง่ายสุด ๆ ทั้งผู้ประเมินและฝ่ายบุคคล

ทุกคนในองค์กรจะเข้าใจแบบประเมินได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย likert scale ที่สามารถให้คะแนนได้หลากหลายรูปแบบ
ผสมผสานกันได้ พร้อมสามารถ weight น้ำหนักแต่ละคำถามได้

จะประเมินทีมไหนก็สร้างเทมเพลต
การประเมินได้อย่างไม่จำกัด

ประเมินพนักงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเทมเพลต
การประเมินที่สร้างได้เฉพาะแยกตามแต่ละทีม
ในระดับพนักงาน หรือลึกไปถึงรายบุคคล

แสดงผลของการประเมินอย่าง
แม่นยำในรูปแบบกราฟ

หลังการประเมินคุณก็คงอยากรู้ว่าพนักงานเป็นอย่างไร
ดูผลในรูปแบบของ spider chart ที่จะให้คุณเห็นคะแนน
แต่ละด้านแบบ visualize พร้อมเปรียบเทียบคะแนนกับครั้งก่อน ๆ

แสดงผลการประเมิน ในรูปแบบของกราฟ

รีวิวผลประเมิน
Performance Calibration

ประเมินพนักงานแบบ Calibrationเชื่อมต่อทุกข้อมูลพนักงานการเข้างาน สรุปการลา KPI&OKR การเรียนรู้และส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นในการรีวิวผลประเมินและการปรับเงินเดือน

รีวิวผลประเมิน Performance Calibration

แผนประเมินการปรับเงินเดือน
ใช้ร่วมกับ Calibration

หัวหน้างานปรับเงินเดือนควบคู่กับการดูผลการประเมิน และประวัติของพนักงานในปีที่ผ่านมาทั้งข้อมูลเงินเดือนหนังสือเตือน ผลประเมินได้อย่างสะดวก

แผนประเมินการปรับเงินเดือน ใช้ร่วมกับ Calibration

พร้อม e-Assessment
ช่วยจัดการประเมินสมัครงาน

ให้คุณจัดการประเมินได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานด้วยแบบทดสอบสกิล
แบบประเมินสมัครงาน และเมื่อครบกำหนดทดลองงานก็แจ้งเตือน
ประเมินให้คะแนนผ่านระบบได้ทันที

เชื่อมต่อระบบ KPI และ OKR ในอดีตที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาจะโฟกัสเป้าหมายในอนาคตได้ดีขึ้น

เชื่อมต่อระบบเข้ากับ KPI หรือOKR เพื่อประกอบการประเมิน
และช่วยให้พนักงานได้ทบทวนเป้าหมายในอดีต empeo จึงทำการ
เปิดการเชื่อมต่อกับระบบ KPI หรือOKR ให้การประเมินสะดวกยิ่งขึ้น

เข้าใจพนักงานแบบ 360 องศา ด้วยระบบประเมิน
ที่ครบในทุก Journey ของพนักงาน

เข้าใจพนักงานแบบ 360 องศา ด้วยระบบประเมินที่ครบในทุก Journey ของพนักงาน

ด้วยแบบประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบทำให้รู้insightภายในองค์กรในมุมมองต่าง ๆ
ตัดสินใจเรื่องคนได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูล

ประเมินสมัครงาน

ประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ตำแหน่งงานเพื่อเป็นการ Pre-Screen
เพื่อประกอบการพิจารณา

ประเมินพนักงาน

ประเมินพนักงาน 360 องศา ครบทุกรอบ
แบบการประเมินพนักงานไม่ว่าจะผ่านทดลองงาน
ระหว่างปี ประจำปี ประเมินได้ไม่จำกัด

ประเมินพ้นสภาพ

ก่อนพนักงานพ้นสภาพ
สร้างแบบประเมิน Exit Interview
พนักงานเพื่อรับ Feedback 

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>