ปรึกษาเราเลย

PERFORMANCE MANAGEMENT

รู้ลึกและเข้าใจพนักงานของคุณด้วย
ระบบประเมินพนักงาน 360°

เปลี่ยนพนักงานที่ดีให้กลายเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการประเมินตามจริงแบบ 360 องศา ที่จะทำให้คุณและพนักงานรู้จักตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
สร้างแบบบประเมินได้ตามต้องการ

สร้างแบบประเมินได้ตามความต้องการ
เลือกกำหนดหัวข้อประเมินได้ตามจริง

ถ้าคุณมีไอเดียก็สามารถสร้างแบบประเมินขึ้นเอง
หรือจะสร้างแบบประเมินหลัก เช่น การประเมินผ่านโปร
ประเมินพนักงานประจำปี ประเมินองค์กร หรือแม้แต่
ประเมินเพื่อนร่วมงาน ก็ทำได้ตามต้องการ

ระบบ scoring

นำเสนอด้วยระบบ scoring ที่เข้าใจ
ง่ายสุด ๆ ทั้งผู้ประเมินและฝ่ายบุคคล

ทุกคนในองค์กรจะเข้าใจแบบประเมินได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย likert scale ที่สามารถให้คะแนนได้หลากหลายรูปแบบ
ผสมผสานกันได้ พร้อมสามารถ weight น้ำหนักแต่ละคำถามได้

จะคำถามเจาะลึกแบบไหนก็สามารถ
กรอกใส่แบบประเมินได้ทันที

ในเวลาที่คุณอยากประเมินแต่ละแผนกด้วยคำถาม
ที่แตกต่างกัน เราจัดการให้ได้ empeo รองรับ
การตั้งคำถามเชิงลึกเพื่อเก็บ insight ต่าง ๆ

แสดงผลของการประเมินอย่าง
แม่นยำในรูปแบบกราฟ

หลังการประเมินคุณก็คงอยากรู้ว่าพนักงานเป็นอย่างไร
ดูผลในรูปแบบของ spider chart ที่จะให้คุณเห็นคะแนน
แต่ละด้านแบบ visualize พร้อมเปรียบเทียบคะแนนกับครั้งก่อน ๆ

แสดงผลการประเมิน ในรูปแบบของกราฟ

พร้อม e-Assessment
ช่วยจัดการประเมินสมัครงาน

ให้คุณจัดการประเมินได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานด้วยแบบทดสอบสกิล
แบบประเมินสมัครงาน และเมื่อครบกำหนดทดลองงานก็แจ้งเตือน
ประเมินให้คะแนนผ่านระบบได้ทันที

เชื่อมต่อระบบ KPI และ OKR ในอดีตที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาจะโฟกัสเป้าหมายในอนาคตได้ดีขึ้น

เชื่อมต่อระบบเข้ากับ KPI หรือOKR เพื่อประกอบการประเมิน
และช่วยให้พนักงานได้ทบทวนเป้าหมายในอดีต empeo จึงทำการ
เปิดการเชื่อมต่อกับระบบ KPI หรือOKR ให้การประเมินสะดวกยิ่งขึ้น

ระบบประเมินที่ทำให้คุณเข้าใจพนักงานแบบ 360 องศา

ด้วยแบบประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ ประเมินสมัครงาน ประเมินทดสอบความรู้ ประเมินทดลองงาน ประเมินทั่วไป ประเมินประจำปี ทำให้รู้จักพนักงานและองค์กรในมุมมองที่แตกต่างอย่างมี insight ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องคนได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูลจริง

ระบบประเมิน360

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>