ปรึกษาเราเลย

EXPENSE MANAGEMENT

ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ผ่านระบบพร้อมอนุมัติได้เลย

รองรับการเบิกสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และคนเป็นหัวหน้าก็สามารถกดอนุมัติได้ตลอดเวลา

empeo ช่วยคุณลดเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย
และการเบิกสวัสดิการพนักงานของบริษัทคุณได้อย่างไร?

มีประเภทการเบิกค่าใช้จ่ายให้
เลือกมากมาย

รองรับทุกประเภทค่าใช้จ่ายสามารถกดเลือกได้
ตามต้องการหรือหากไม่เจอประเภทของค่าใช้จ่าย
ที่จะเบิก สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเองได้เลย

เบิกค่าใช้จ่ายและสวัสดิการได้ตามจริง

ให้คุณกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายจำนวนครั้งการเบิก
สวัสดิการต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ต้องกังวลว่า
จะมีการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกินจริงด้วยการแนบ
เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายในระบบ

รองรับการเบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

เบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไม่ยุ่งยากพนักงานขอเบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อทำกิจกรรมก่อนได้ในระบบ ระบุรายละเอียด และกลับมาแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภายหลังได้

คำนวณค่าน้ำมันจากระยะทาง
และอัตราการคำนวณแบบอัตโนมัติ

ไม่ต้องคำนวนเรทอัตราค่าน้ำมันเองให้วุ่นวาย จากการกำหนดอัตราที่ใช้คำนวณค่าน้ำมัน เพียงกรอกเลขไมล์เริ่มต้นและสิ้นสุด ระบบจะคำนวณจำนวนเงินให้เลยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สวัสดิการแบ่ง
ได้ตามตำแหน่ง

สามารถกำหนดสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
โดยแบ่งตามประเภทของพนักงานระดับการทำงาน
หรือแม้แต่ระบุเป็นรายบุคคล

กำหนด workflow การอนุมัติแต่ละประเภทและวงเงิน

empeo รองรับการกำหนดโฟลว์การอนุมัติตามประเภทค่าใช้จ่ายอนุมัติตาม
ระดับตำแหน่ง รวมถึงวงเงินในการอนุมัติ

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>