ปรึกษาเราเลย

EXPENSE MANAGEMENT

ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ผ่านระบบพร้อมอนุมัติได้เลย

รองรับการเบิกสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และคนเป็นหัวหน้าก็สามารถกดอนุมัติได้ตลอดเวลา

มีประเภทการเบิกค่าใช้จ่ายให้
เลือกมากมาย

รองรับทุกประเภทค่าใช้จ่ายสามารถกดเลือกได้
ตามต้องการหรือหากไม่เจอประเภทของค่าใช้จ่าย
ที่จะเบิก สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเองได้เลย

เบิกค่าใช้จ่ายและสวัสดิการได้ตามจริง

ให้คุณกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายจำนวนครั้งการเบิก
สวัสดิการต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ต้องกังวลว่า
จะมีการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกินจริงด้วยการแนบ
เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายในระบบ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สวัสดิการแบ่ง
ได้ตามตำแหน่ง

สามารถกำหนดสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
โดยแบ่งตามประเภทของพนักงานระดับการทำงาน
หรือแม้แต่ระบุเป็นรายบุคคล

วงเงินในการอนุมัติก็กำหนดได้ตามระดับตำแหน่งงาน

ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายเองก็สามารถกำหนดวงเงินที่สามารถอนุมัติได้เช่นกัน
โดยจะแบ่งออกไปตามตำแหน่งงานของแต่ละคนเช่น CEO, Director, Manager หรือ Supervisor

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>