HR platform for healthcare

จัดการทุกเรื่องด้าน HR ในสาย healthcare ด้วย
empeo โซลูชั่นที่ตอบโจทย์เฉพาะทาง

จะโรงพยาบาลหรือคลินิกเราก็ช่วยคุณ manage ความยุ่งยากของงาน HR ได้ทันที
เพราะ empeo เข้าใจดีถึง task งานเฉพาะด้าน HR ในสายงาน healthcare จะตารางเวร
เงินได้ 40(6) การจัดการอบรมก็ทำได้จบในระบบเดียว

จะโรงพยาบาลหรือคลินิกเราก็ช่วยคุณ manage ความยุ่งยากของงาน HR ได้ทันที เพราะ empeo เข้าใจดีถึง task งานเฉพาะด้าน HR ในสายงาน healthcare จะตารางเวรเงินได้ 40(6) การจัดการอบรมก็ทำได้จบในระบบเดียว

empeo ระบบ HR ที่บริษัทต่าง ๆ ให้ความไว้วางใจ

empeo HR platform
ผู้ช่วยตัวจริงของโรงพยาบาลและคลินิกเฉพาะทาง

การจัดตารางเวรที่ไม่ยากอีกต่อไป

หนึ่งใน task ที่ต้องทำทุกเดือนคือการจัดตารางเวร empeo ลดความวุ่นวาย ด้วยการจัดตารางเวรผ่าน roster management ที่ให้คุณเห็นครบทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รองรับเงินได้ 40(1) และ 40(6)

การคำนวณเงินได้หลายแบบ และยังผูกติดกับค่าเวรที่เคยสร้างความปวดหัวให้กับ HR จะหมดไปในทันทีเมื่อใช้ empeo ที่รองรับทุกประเภทเงินได้ที่ต้องใช้

เห็นภาพรวมกำลังคนผ่าน report ได้ทันที

มองเห็นภาพรวมของจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล เปรียบเทียบแยกได้ตามแผนกและเทียบกับปีก่อนหน้า ให้ HR มีข้อมูลไว้คุยกับผอ. ได้ทันที

ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เลือกใช้ empeo
ให้ช่วยจัดการความยุ่งยาก ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ได้ทันที

ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เลือกใช้ empeo ให้ช่วยจัดการความยุ่งยาก ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ได้ทันที

ให้ทุกเรื่องของ HR ด้าน Healtcare
กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เริ่มใช้ empeo เลยวันนี้

ให้ทุกเรื่องของ HR ด้าน Healthcare
กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เริ่มใช้ empeo เลยวันนี้

เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้แลกเวร
ได้เองบนระบบผ่านการอนุมัติ

เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้แลกเวรได้เองบนระบบผ่านการอนุมัติ

บ่อยครั้งที่แพทย์หรือพยาบาลมีความจำเป็นต้องขอแลกเวร ทำให้ตารางเวรต้องขยับและต้องอัปเดตกันใหม่ ตอนนี้เพียงแค่ทำเรื่องในระบบ และรออนุมัติก็มีผลได้ทันที ตารางอัปเดตแบบ real time

เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้แลกเวร ได้เองบนระบบผ่านการอนุมัติ

รองรับเงินได้สำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์โดยเฉพาะ

รองรับเงินได้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ

หมดกังวลการคำนวณเงินได้ของแพทย์ที่มีหลายแบบ ลดความซับซ้อนให้การทำ payroll

  • เงินได้ 40(1) และ เงินได้ 40(6)
  • เงินค่าเวรแบบเหมาหรือรายชั่วโมง
  • กำหนดอัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • เงินได้พิเศษอื่น ๆ 


รองรับเงินได้สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์โดยเฉพาะ

สวัสดิการเพิ่มเติมแบบพิเศษ
ที่คุณสามารถกำหนดและปรับแต่งได้เอง

สวัสดิการเพิ่มเติมแบบพิเศษ ที่คุณสามารถกำหนดและปรับแต่งได้เอง

สามารถกำหนดสวัสดิการเฉพาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอ พยาบาล เภสัชกร นักรังสีเทคนิคได้ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการรถรับส่ง เบิกค่ายา สวัสดิการงานวิจัย ค่าอบรมสัมมนา

สวัสดิการเพิ่มเติมแบบพิเศษ ที่คุณสามารถกำหนดและปรับแต่งได้เอง

ทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดตารางเวรแพทย์พยาบาลจะกลายเป็นเรื่องง่าย
มองเห็นและจัดการทันทีผ่าน roster management

ทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดตารางเวรแพทย์พยาบาลจะกลายเป็นเรื่องง่าย มองเห็นและจัดการทันทีผ่าน roster management

ทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดตารางเวรแพทย์พยาบาลจะกลายเป็นเรื่องง่าย มองเห็นและจัดการทันทีผ่าน roster management

เพราะเรารู้ดีว่าการจัดตารางเข้างานออกตรวจตารางเวรที่ต้องทำทุกเดือนนั้นไม่สนุก empeo ยกระดับ
การจัดตารางเวรไปอีกขั้นเพียงแค่กำหนดกะ และเลือกเปิดปิดรายบุคคลมองเห็นในรูปแบบ visualization

จัดทำบันทึกฝึกอบรมภายใน
ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

จัดทำบันทึกฝึกอบรมภายใน ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

อีกสิ่งหนึ่งของ task งาน HR ที่วุ่นวายคือการทำบันทึกเอกสารอบรมที่มีมากมายในแต่ละปี บันทึกทุกการฝึกอบรมของหมอ พยาบาลและส่วนงานอื่นๆ ลงบนระบบ เก็บเป็นประวัติพร้อมเรียกดูได้ทุกเมื่อ

จัดทำบันทึกฝึกอบรมภายใน ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว


สร้างประกาศสำคัญ อัปเดตข้อมูลด้านการแพทย์ต่าง ๆ ผ่าน announcement

สร้างประกาศสำคัญ อัปเดตข้อมูลด้านการแพทย์ต่าง ๆ ผ่าน announcement

ไม่ต้องพึ่งแต่ LINE อีกต่อไป เพราะมีประกาศแนวทางปฏิบัติอะไรที่อยากให้บุคลากรภายในรู้ ก็สร้างประกาศพร้อมรายละเอียดได้ทันที แนบลิงก์ภายนอก รูปภาพหรือไฟล์ประกอบ พร้อมกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการประกาศได้เอง

สร้างประกาศสำคัญ อัปเดตข้อมูลด้านการแพทย์ต่าง ๆ ผ่าน announcement

empeo มาพร้อมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจการแพทย์ได้จริง
ยกระดับงาน HR ของคุณเลยวันนี้

empeo มาพร้อมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจการแพทย์ได้จริง ยกระดับงาน HR ของคุณเลยวันนี้

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ไว้วางใจใน empeo

  • LTMAN

  • SHIPPOP

  • Farmesh

  • ITAC

  • Goconnext

  • S.Silpa

empeo ตอบโจทย์ในหลาย ๆ function ของงาน HRM ซึ่งตัว feature ต่าง ๆ ใช้งานง่าย โดยเฉพาะการลา การส่งสลิป หรือเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงการออกเอกสารรับรองการทำงานเป็นแบบออนไลน์ พนักงานสามารถดาวน์โหลด และนำเอกสารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และที่ประทับใจที่สุดคือข้อมูลจัดเก็บบนระบบคลาวด์เลยค่อนข้างมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

คุณพลอยหทัย วิริยธรรมทวี

Head of People, บริษัท แอลทีแมน จำกัด

ไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณจะได้ประโยชน์จาก empeo
นัดพูดคุยกับทีมงานมืออาชีพเราได้เลย

>