HR platform for Trading Firms

แปลงโฉมธุรกิจซื้อมาขายไปให้เท่าทัน
ความทันสมัยด้วย empeo

แปลงโฉมธุรกิจซื้อมาขายไปให้เท่าทันความทันสมัยด้วย empeo

ระบบจัดการงาน HR ที่จะมอบความทันสมัยแก่ธุรกิจซื้อมาขายไปพร้อมมอบ
ความรวดเร็วและแม่นยำในการดูแลธุรกิจซื้อมาขายไป ให้การจัดซื้อและจัดจำหน่ายสินค้า
ของคุณแก่ผู้ค้าปลายสายนั้นให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ

ระบบจัดการงาน HR ที่จะมอบความทันสมัยแก่ธุรกิจซื้อมาขายไปพร้อมมอบความรวดเร็วและแม่นยำในการดูแลธุรกิจซื้อมาขายไป ให้การจัดซื้อและจัดจำหน่ายสินค้าของคุณแก่ผู้ค้าปลายสายนั้นให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ

ระบบ empeo HRM ระบบที่หลาย ๆ ธุรกิจเทรดดิ้งเลือกใช้

empeo HR platform
ตัวช่วยบริหารจัดการงาน HR ในธุรกิจเทรดดิ้งของคุณ

ดูแลกะพนักงานได้ทั่วถึงทั้งฝ่ายออฟฟิศ หน้าร้าน ขนส่ง หรือคลัง

ดูภาพรวมกะทำงานของพนักงานได้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะวันใดหรือตำแหน่งไหน พร้อมรองรับการสลับหรือแลกเปลี่ยนกะได้ผ่าน empeo

ตั้งค่าการเบิกค่าใช้จ่ายที่จะ
มอบความสะดวกแก่ฝ่ายจัดซื้อ

empeo รองรับการตั้งค่าสวัสดิการอ้างอิงกันไปในแต่ละตำแหน่งได้ เพื่อความสะดวกสบายต่อการควบคุม และเบิกสวัสดิการนั้นๆได้

รวมข้อมูลเงินได้พิเศษจากค่า
คอมมิชชั่นในการคิดเงินเดือน

เงินได้จากช่องทางพิเศษอาทิ ค่าคอมมิชชั่นฝ่ายจัดซื้อค่าเบี้ยขยันฝ่ายคลัง หรือ ค่าโอทพนักงานหน้าร้านจะฤูกนำไปคำนวนเงินเดือนอย่างครบถ้วนใน empeo

เพิ่มการควบคุมบุคลากรในธุรกิจซื้อมาขายไปของคุณ
ให้ง่ายและทั่วถึงกว่าเดิมด้วย empeo

เพิ่มการควบคุมบุคลากรในธุรกิจซื้อมาขายไปของคุณให้ง่ายและทั่วถึงกว่าเดิมด้วย empeo

ครอบคลุมงาน HR ทุกประเภทในธุรกิจซื้อมาขายไปภายใน empeo ระบบเดียว

ครอบคลุมงาน HR ทุกประเภทในธุรกิจ
ซื้อมาขายไปภายใน empeo ระบบเดียว

จัดการดูแลพนักงานกะได้ทุกที่ ทั้งพนักงาน
ขนส่ง ในคลังสินค้า หรือ หน้าร้าน

จัดการดูแลพนักงานกะได้ทุกที่ ทั้งพนักงานขนส่ง ในคลังสินค้า หรือ หน้าร้าน

empeo มอบประสบการณ์ที่ดีในการจัดตั้งกะทำงานพร้อมรองรับการแลก ปรับ สลับกะของพนักงานได้ด้วยตัวพนักงานเอง เหมาะกับธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีตำแหน่งและที่ทำงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานทีมคลัง ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายหน้าร้าน ก็ใช้ได้หมด

จัดการดูแลพนักงานกะได้ทุกที่ ทั้งพนักงาน ขนส่ง ในคลังสินค้า หรือ หน้าร้าน


ฝ่ายจัดซื้อแจ้งเรื่องการออกไปติดต่อ
Vendors ได้ง่าย ๆ ผ่าน ESS

ฝ่ายจัดซื้อแจ้งเรื่องการออกไปติดต่อ Vendors ได้ง่าย ๆ ผ่าน ESS

ระบบ employee self-service ที่อนุญาตให้พนักงานฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายขนส่งนั้นแจ้งเรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ เช่นการออกไปดีลกับเหล่า vendors หรือฝ่ายออฟฟิศออกไปตรวจงานที่หน้าร้านแต่ละสาขา พร้อมแจ้งผู้จัดการให้ยืนยันอนุมัติคำขอได้ในระบบเดียว

ฝ่ายจัดซื้อแจ้งเรื่องการออกไปติดต่อ Vendors ได้ง่าย ๆ ผ่าน ESS

การทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายที่จะช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ฝ่ายขนส่งของคุณ

การทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายขนส่งของคุณ

เสริมความรวดเร็วในการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายที่ทางทีมขนส่งได้ทำการออกเงินไปเองก่อนได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าใช้จ่ายนำเข้า/ส่งออก
 • ค่าทางด่วน
 • ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

พร้อมรองรับการแนบหลักฐานเพื่อประกอบการอนุมัติของหัวหน้าได้
เลยในระบบเดียวกัน ทั้งนี้ฟีเจอร์นี้สามารถตั้งค่ารองรับตำแหน่งอื่นๆ
เช่นฝ่าย sourcing ฝ่ายหน้าร้าน หรือฝ่ายออฟฟิศก็ได้เช่นกัน

การทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายที่จะช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ฝ่ายขนส่งของคุณ

Advanced Payroll ที่พร้อมคำนวนเงินเดือนประจำของพนักงาน
พร้อมรายรับพิเศษหลายช่องอย่างอัตโนมัติในระบบ

Advanced Payroll ที่พร้อมคำนวนเงินเดือนประจำของพนักงานพร้อมรายรับพิเศษหลายช่องอย่างอัตโนมัติในระบบ

 • ค่าเบี้ยขยันของพนักงานเช็คคลัง
 • ค่าโอทีของพนักงานหน้าร้านส่งของ
 • ค่าคอมมิชชั่นจากการปิดดีลทีมจัดซื้อ
 • ค่าวิ่งรอบของพนักงานขนส่ง

หัวหน้าฝ่ายคลัง อนุมัติคำขอลางาน
ของพนักงานในคลังผ่าน MSS ได้

หัวหน้าฝ่ายคลัง อนุมัติคำขอลางานของพนักงานในคลังผ่าน MSS ได้

หัวหน้าแผนกต่างๆ สามารถอนุมัติคำขอต่างๆจากลูกน้องตัวเองได้ผ่านระบบ MSS ที่ช่วยให้หัวหน้าแผนกนั้น ๆ สามารถอนุมัติคำขอ ลางาน สลับกะ รวมไปถึงการโยกย้ายสถานที่ทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาตนเองได้ ในระบบเดียว เอื้อให้การเดินเอกสารรวดเร็วกว่าเดิม


เก็บข้อมูลลงเวลาแม่นยำ ไม่ว่าทำงาน
ที่หน้าร้าน ในออฟฟิศ หรือในคลังสินค้า

เก็บข้อมูลลงเวลาแม่นยำ ไม่ว่าทำงานที่หน้าร้าน ในออฟฟิศ หรือในคลังสินค้า

empeo รองรับการลงเวลาทำงานได้ในระบบ ซึ่งตอบโจทย์แก่ธุรกิจประเภท trading ที่อาจไม่ได้มีหน้าร้านสำหรับประจำการเป็นหลัก เพื่อการตรวจสอบความตรงต่อเวลาของพนักงานทุก ๆ ฝ่ายในภายภาคหลัง อีกทั้งยังลงเวลาผ่านแอพลิเคชั่นได้ด้วยเช่นกันและแจ้งเตือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ด้วย


ลองให้ empeo ช่วยจัดการงาน HR ในธุรกิจซื้อมาขายไปที่มาก
รายละเอียดให้ราบรื่นขึ้นได้เลยวันนี้

ลองให้ empeo ช่วยจัดการงาน HR ในธุรกิจซื้อมาขายไปที่มากรายละเอียดให้ราบรื่นขึ้นได้เลยวันนี้

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ไว้วางใจใน empeo

 • LTMAN

 • SHIPPOP

 • Farmesh

 • ITAC

 • Goconnext

 • S.Silpa

empeo ตอบโจทย์ในหลาย ๆ function ของงาน HRM ซึ่งตัว feature ต่าง ๆ ใช้งานง่าย โดยเฉพาะการลา การส่งสลิป หรือเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงการออกเอกสารรับรองการทำงานเป็นแบบออนไลน์ พนักงานสามารถดาวน์โหลด และนำเอกสารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และที่ประทับใจที่สุดคือข้อมูลจัดเก็บบนระบบคลาวด์เลยค่อนข้างมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

คุณพลอยหทัย วิริยธรรมทวี

Head of People, บริษัท แอลทีแมน จำกัด

ไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณจะได้ประโยชน์จาก empeo
นัดพูดคุยกับทีมงานมืออาชีพเราได้เลย

>