ระบบ Learning management system

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานของคุณ
ปลดล็อกศักยภาพ เพิ่มเติมทักษะ upskill-reskill
ด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์

พัฒนาองค์กรง่ายขึ้น ด้วยการเรียนรู้ที่แตกต่าง

สร้างแผนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

สร้างแผนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

ให้คุณกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับคอร์สเรียน
และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด เช่น ชื่อคอร์ส
กลุ่มผู้เรียนวิธีการลงเรียนบทเรียน แบบฝึกหัด
แบบทดสอบและCertificate

รองรับรูปแบบ Content การเรียนรู้
ที่หลากหลาย

ให้คุณสามารถสร้างแผนการเรียนได้อย่างยืดหยุ่น
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบทความทั่วไป
แนบวิดีโอ, ลิงก์ภายนอก หรือไฟล์เอกสาร

รองรับรูปแบบ Content การเรียนรู้ ที่หลากหลาย

เข้าถึงแผนการเรียนรู้ด้วยแดชบอร์ด
ที่เข้าใจง่าย

แนะนำแผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
รวมถึงแสดงความก้าวหน้าของแผนการเรียนที่กำลัง
เรียนอยู่ สะดวกสำหรับการเริ่มต้นเรียนได้ทันที

Certificate

จบคอร์ส พร้อมรับ Certificate

ตั้งค่ารูปแบบ โลโก้ ธีมสี ตามความต้องการ
และรองรับลายเซ็นต์ในรูปแบบ eSignature

Report รู้ข้อมูลผลการเรียนรู้
พร้อมต่อยอด

รายงานในมุมของคอร์สเรียนพร้อมรายงานใน
มุมมองอื่น ๆ ช่วยในการพัฒนาคอร์สเรียนได้
ในอนาคต

สร้างการอบรมพนักงานได้อย่างยืดหยุ่น

สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุก
ระดับ สร้างการอบรมทั้ง อบรมพนักงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเพิ่มรายละเอียดการอบรมและผู้
เข้าร่วมอบรมได้ พร้อมออกรายงานกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

มาสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงานอย่างไม่สิ้นสุดเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้องค์กรของคุณ

ทำไมต้อง empeo Learn?

 • สร้างแผนการเรียนที่ตรงกลุ่มพนักงาน
 • กำหนด Learning Path การเรียนรู้ของพนักงาน
 • Leaderboard วัดผลความสำเร็จ
 • แสดงความคืบหน้าของการเรียนและกลับมาเรียน
  ได้ตลอดเวลา
 • สรุปผลการเรียนรู้และผลคะแนนจากแบบทดสอบ
 • เก็บประวัติการเรียนรู้ของพนักงานโดยอัตโนมัติ
 • ไม่พลาดทุกการเรียนรู้ด้วยระบบแจ้งเตือน
 • สร้าง motivation กับพนักงานด้วยการนำเกม
  มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
learning management system

พนักงานเรียนรู้และ
นำไปใช้งานได้ทันที

เรียนรู้แบบ Micro Learning
ผ่านระบบ LMS

Online learning platform
เรียนรู้จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ในรูปแบบ On-Demand

ติดตามและวัดผลได้

พัฒนาพนักงานให้ตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>