เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอ เผลอแป๊ปเดียวกลับมาเจออีกครั้งกับ empeo product update ครั้งสุดท้ายในปี 2022 นี้ ต้องบอกว่าในครึ่งปีหลังเราอัดแน่นแบบสุด ๆ มีการปรับและเพิ่มฟีเจอร์ในหลาย ๆ ส่วน เพื่อสร้าง empower ให้กับทุก ๆ คนในองค์กร จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

หนังสือเตือน ที่เหมาะกับยุค paper less

ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ตอบโจทย์ ยุค paperless แบบนี้มาก ๆ เลย เพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างหนังสือเตือนและส่งให้กับคนในทีมที่กระทําผิดได้บนระบบ empeo เลย ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถเข้าถึงหนังสือเตือน ได้ทุกที่ทุกเวลา เรา empower ให้กับทุกคน ที่สามารถสร้างหนังสือเตือนได้เลย ไม่ต้องรอแจ้ง HR อีกต่อไป

เพิ่มสิทธิ์ให้ HR เข้าถึง Manager self-service - MSS

ในส่วนนี้เราปรับเพิ่มให้ไม่เพียงแต่หัวหน้างานที่ใช้ประโยชน์ในการดูข้อมูลการทํางานของพนักงานในหน้า MSS ได้อย่างเดียวแล้ว เรามีการปรับให้ HR เองก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากในหน้านี้ในการเข้าถึงข้อมูลการทํางานของพนักงาน ตารางการทํางาน ของพนักงานทั้งองค์กรได้เช่นกัน ผ่านสิทธิ์ “เห็นข้อมูลพนักงานทุกคน” ทั้งสามารถจัดการกับข้อมูลคนในทีมได้โดยตรง หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลพนักงานทั้งองค์กร ซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมาก ๆ

ฟีเจอร์สุดพิเศษซ่อนอยู่ เป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์กับหัวหน้างาน คือ หากมีคนในทีมมีการขาดงานติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป ในหน้านี้จะเป็น Bird eyes view แจ้งเตือน warning ไปยังหัวหน้า โดยหัวหน้างานสามารถเช็ค การขาดงานของคนในทีมได้ จะเห็นได้ว่า MSS ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทรงพลังของ empeo เลย

เพิ่มประเมินทดลองงาน ในประเมิน 360 องศา - (PMS)

รอบนี้เรามีการยกเครื่องในส่วนของ ประเมินทดลองงาน (Probation assessment) เรียกว่ารื้อทำใหม่ทั้งหมด ทั้งในแง่ดีไซน์และการใช้งาน เราปรับฟีเจอร์สร้างแผนประเมิน และแบบประเมินแยกเป็นประเมินทดลองงาน ซึ่งสามารถกําหนดค่า หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของตนเองได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนั้นทาง HR ยังสามารถติดตามผลการประเมินแยกรายบุคคลในแต่ละรอบได้ พร้อมทั้งสามารถส่งแบบประเมิน เพิ่มแบบประเมินแบบแมนนวลรายบุคคล ลบผลประเมินจากการส่งเกิน รวมไปถึงพนักงานที่เคยพ้นสภาพไปแล้ว เมื่อกลับมาทำงานใหม่ก็ยังสามารถกลับมาประเมินในส่วนนี้ได้อีกครั้ง ในส่วนของการประเมินทดลองงาน เราเอาฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในการประเมินประจำปี ยกมาไว้ที่การประเมินทดลองงาน ทำให้เราสามารถประเมินได้ไม่เพียงแค่ ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ยังมีประเมินตนเอง ประเมินหัวหน้า ประเมินองค์กร มีความยืดหยุ่นสามารถกำหนดจำนวนครั้งได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร

เพิ่มเงินตกเบิก (Back pay)

มาในส่วนของเงินเดือนปกติเรามีการปรับแทบทุกเดือน แต่ครั้งนี้อยากจะไฮไลท์ ฟีเจอร์นี้ที่น่าจะถูกใจลูกค้าหลาย ๆ ท่าน คือ เรามีการปรับฟีเจอร์พิเศษที่จะสามารถจ่ายเงินตกเบิกย้อนหลังให้กับเอกสารที่อนุมัติหลังจากปิดงวดไปแล้ว โดยเอกสารที่สามารถรับรายได้คืนย้อนหลังจะเป็นเอกสารค่าล่วงเวลา รายได้คืนจากการหักขาดงาน มาสาย หรือกลับก่อน ที่อนุมัติไม่ทันงวดปัจจุบัน โดยเอกสารจะต้องอนุมัติย้อนหลังภายในไม่เกินงวดถัดไป จึงจะได้รับเงินตกเบิกในส่วนนี้

ปรับการตั้งค่าสวัสดิการในแต่ละประเภท (Welfare)

เป็นอีกฟีเจอร์ที่เรายกเครื่องทำใหม่ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยปกติหลาย ๆ องค์กรคงจะเคยชินกับการตั้งค่าสวัสดิการแบบเก่าที่ต้องตั้งค่าเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการจ่ายเงิน เงื่อนไขการให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ปัจจุบัน empeo เราอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานมาก ๆ โดยเรามีการปรับการตั้งค่าให้สามารถเลือกเป็นประเภทได้ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งเราแบ่งเป็นทั้งหมด 5 ประเภท ด้วยกัน

  • ประเภทแรก คือ สวัสดิการทั่วไป ใช้สําหรับรับสวัสดิการที่พัก หรือสิทธิ์การเข้าฟิตเนส
  • ประเภทที่สอง คือ สวัสดิการเงินพิเศษเฉพาะกลุ่ม สามารถกำหนดกลุ่มพนักงานและตั้งค่าของการจ่ายเงินเฉพาะกลุ่ม พร้อมจ่ายรวมกับเงินเดือนได้ทันที เช่น ค่าทักษะ ค่าอาหาร
  • ประเภทที่สาม คือ สวัสดิการเบิกจ่ายผ่านเงินเดือน เราสามารถกําหนดสิทธิ์สวัสดิการเป็นวงเงินที่กําหนด และเลือกทําจ่ายหรือหักพร้อมเงินเดือนได้ เช่น สิทธิ์การเบิกเงินล่วงหน้า
  • ประเภทที่สี่ คือ สวัสดิการเบิกจ่ายไม่ผ่านเงินเดือน เราสามารถกําหนดสิทธิ์สวัสดิการเป็นวงเงินที่กําหนด และไม่ต้องทําจ่ายผ่านเงินเดือนก็ได้ เช่น สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล
  • ประเภทที่ห้า คือ สวัสดิการแบบกําหนดเอง สามารถตั้งค่าประเภทสวัสดิการ ขั้นตอนการเบิก และวิธีการทําจ่ายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

ถือว่ามีความยืดหยุ่นในการจ่ายเงินแก่พนักงาน ทั้งจ่ายตามงวดเงินเดือน หรือให้พนักงานยื่นเอกสารเบิกด้วยตนเอง มีการอนุมัติแต่จ่ายเงินทั้งในรอบเงินเดือน หรือนอกระบบเงินเดือน

ประเภทการลารูปแบบต่าง ๆ รับเงินคืนหรือสะสมในกรณีที่ใช้ไม่หมด

ที่เราปรับให้ในส่วนของประเภทการลารูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถรับเงินคืนได้แล้วในกรณีที่ใช้งานไม่หมด อย่างเช่น วันลาพักร้อนที่ไม่ได้รับการสะสมไปปีหน้า แล้วในปีนี้เราใช้ไม่หมดก็สามารถรับเงินคืนวันลาที่เหลือได้ตอนสิ้นปีไปพร้อมเงินเดือนงวดสุดท้าย เมื่อลาออกก็จะได้รับเงินคืนตามวันลาโปรเลทเช่นเดียวกัน หากมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าในส่วนนี้

นอกจากนั้น เรายังปรับให้ในส่วนของสิทธิ์การลาสะสมข้ามปีสามารถสะสมเป็นปีปีได้แล้วด้วย เช่น อายุงาน 1-2 ปียังไม่สามารถสะสมวันลาได้ และในปีที่ 3 จึงจะสามารถสะสมวันลาได้ ตรงนี้สามารถตั้งค่าบนระบบของ empeo ได้แล้ว

ก็จบไปแล้วสำหรับ empeo Product Update ในครึ่งปีหลัง เราไฮไลต์แบบลงลึกแบบ deep feature ที่ทำให้ empeo ของเรามีจุดเด่นที่แตกต่างไปจาก product ในตลาด ยังไงต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในระบบของเรา และการปรับปรุง feature ทั้งหมดมาจากคำแนะนำและ feedback โดยตรงจากลูกค้าทุกท่าน และมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมสามารถแนะนำเข้ามาได้เลย แล้วพบกันใหม่ปีหน้า Merry Christmas และสวัสดีปีใหม่ครับ

ติดตามเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ HR และการพัฒนาองค์กรได้ที่
Blog:    www.empeo.com/blog 
Facebook:    www.facebook.com/myempeo
Youtube:   www.youtube.com/empeo


Tags

empeo, empeo product update, empeo update, product update


You may also like

>