DEI

DEI หรือ Diversity, Equity, and Inclusion กำลังเป็นแนวคิดที่แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยกระแสของเรื่องนี้ที่มาแรงในสังคม สำหรับคนที่ทำงานในฝ่ายบุคคลเองก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ รวมไปถึงนำหลักการและแนวคิดเข้ามาเผยแพร่ในองค์กรให้กับคนทุกระดับ ในเดือนหน้ามิถุนายนเองก็เป็น pride month เรา empeo ก็เลยขอถือโอกาสมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ DEI ในบทความนี้

DEI คืออะไร? มาทำความเข้าใจกันก่อน

โดยนิยามแล้วก็อย่างที่เราได้เกริ่นไป คำ ๆ นี้มาจากสามคำว่า Diversity, Equity, and Inclusion ซึ่งก็เป็นนโยบายและการปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้ทุก ๆ คนที่มาจาก background ที่แตกต่าง ๆ กันรู้สึกได้รับการต้อนรับ และทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่โดนแบ่งแยก

  1. Diversity คือความหลายหลายในกลุ่มคน ในองค์กรเองเจ้าตัว diversity นั้นก็มีความแตกต่างในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ลักษณะทางกายภาพ เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ฐานะต่าง ๆ และยังรวมถึงเรื่องของความพิการใด ๆ อีกด้วย ซึ่งการยอมรับในความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะในความแตกต่างจากภูมิหลังนั้นทำให้เกิดความแตกต่างในมุมมองต่าง ๆ เมื่อมาทำงานร่วมกันการเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
  2. Equity คือการทำให้มั่นใจว่าในองค์กรนั้นจะมีความยุติธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับ ๆ ทุก ๆ คนในองค์กรเป็นเรื่องของความเท่าเทียมในการประสบความสำเร็จ สิทธิในการออกเสียงเรื่องต่าง ๆ ซึ่งพนักงานที่ได้รับความรู้สึกในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะมี passion ในการทำงานมากกว่า
  3. Inclusion คือการทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร ได้รับการมองเห็นคุณค่า ได้รับความเคารพและสนับสนุน ไม่มีความรู้สึกที่ทำให้ถูกแปลกแยก

ทำไม DEI ถึงสำคัญ?

หลังจากที่ผู้อ่านได้เห็นถึงความหมายของคำนี้ไปก็คงพอจะเดาได้ไม่ยากว่าทำไม การที่เราทำงานในองค์กรหนึ่ง ๆ นั้นเราจะพบกับความหลายหลายในเรื่องของ background และสิ่งต่าง ๆ จำนวนมาก การที่เราให้ความสำคัญกับเรื่อง DEI นั้นจะทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่เปิดกว้างทางความคิด มีนวัตกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้คนที่ทำงานในองค์กรมีความสุขมากขึ้นไปด้วย เพราะทุกคนจะรู้สึกว่าเค้าก็เป็นตัวของตัวเองได้ในองค์กรแห่งนี้ สุดท้ายนอกจาก productivity ที่ดีขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ยังทำให้อัตราลาออกของพนักงานก็ลดลงอีกด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานแต่ละคนก็ดีตาม เพราะทุกคนไม่รู้สึกว่าโดนตัดสิน สุดท้ายพอเรื่องของคนดีแล้วผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจก็จะดีตามไปด้วย

แนวทางเบื้องต้นที่ช่วยสร้างองค์กรที่สนับสนุน DEI

1. รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ DEI อย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในสิ่งที่ HR จะช่วยได้ทันทีก็คือการให้ความรู้กับพนักงาน ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทำได้ง่าย หลาย ๆ องค์กรเองมีบุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของเรื่องนี้ และบางครั้งตัวหัวหน้างานที่มีอิทธิพลกลับไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร HR จึงควรมีการจัดอบรมและแน่นอนว่าไม่ควรเป็นเพียงแค่เรื่องของการเรียนรู้ภายในคลาสเพียงเท่านั้น แต่การติดตามผลและนำไปใช้ปฏิบัติในสถานกาณณ์จริง และเอากลับมาแชร์เรื่องราวให้กับทีมงานก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนี้ได้

2. สร้างวัฒนธรรมที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

แม้ว่าจะรู้เรื่องของ DEI ดีเพียงใดก็ตามแต่หากวัฒนธรรมองค์กรเองนั้นไม่ได้สนับสนุนเรื่องเหล่านี้เลยก็คงไม่มีประโยชน์อะไร สุดท้าย DEI ก็เป็นเพียงแค่แนวคิด และจะส่งผลดีได้ต้องมีการนำเอาไปปฏิบัติ HR เองก็เป็นเหมือนด่านแรกที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ โดยวางแนวทางให้พนักงานเกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตัวกันกับเพื่อนร่วมงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกให้กับการทำงาน รวมถึงการพูดคุยกันอย่างเปิดเผย ยอมรับในความคิดที่แตกต่าง ไม่นำเงื่อนไขที่เกี่ยวกับความแตกต่างมาใช้เป็นข้อบังคับต่าง ๆ

3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สิ่งที่จะทำให้พนักงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรได้ ต้องเริ่มจากเรื่องของ employee engagement หากพนักงานไม่ได้รู้สึกผูกพันกับองค์กรเท่าไรแล้วล่ะก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะสำเร็จในแนวทางที่เราต้องการ ซึ่ง HR ควรมุ่งเน้นในการทำให้ทุกคนในองค์กรมีความรู้สึกเชื่อใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนร่วมงานแต่ยังรวมไปถึงหัวหน้างานและผู้บริหารในระดับต่าง ๆ กับทุก ๆ คนในแต่ละเลเวล นอกจากนั้นอย่าลืมสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายให้กับพนักงาน เพราะพนักงานที่มีเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงร่วมกันถึงจะผูกผันกับองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานผ่าน personal development program เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ

การจะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายผ่านความร่วมมือของพนักงานในองค์กรนั้นจุดเริ่มต้องมาจากการก้าวผ่านความแตกต่างในแต่ละบุคคล ยอมรับในสิ่งที่ทุกคนมีไม่เหมือนกัน และทำความเข้าใจกับความหลากหลายก็จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ติดตามเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ HR และการพัฒนาองค์กรได้ที่
Blog:    www.empeo.com/blog 
Facebook:    www.facebook.com/myempeo
Youtube:   www.youtube.com/empeo


Tags

DEI


You may also like

>