ทำเงินเดือนบน empeo
พร้อมส่งข้อมูลเข้า PEAK

ทำเงินเดือนบน empeo
พร้อมส่งข้อมูลเข้า PEAK

ประหยัดเวลา ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เพราะวันนี้ empeo
เชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี PEAK ช่วยคุณบริหารงาน
บุคคลจัดการเงินเดือน และบัญชีแบบครบวงจร

ประหยัดเวลา ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เพราะวันนี้ empeo
เชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี PEAK ช่วยคุณบริหารงาน
บุคคลจัดการเงินเดือน และบัญชีแบบครบวงจร

โปรแกรมบัญชี PEAK

โปรแกรมบัญชี PEAK

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้คุณติดตามข้อมูลธุรกิจได้ในแบบทันที
ช่วยให้คุณสามารถจัดการบริหารบัญชีของคุณจากทุกอุปกรณ์ไม่ว่า
คุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่พร้อมกับระบบการบริการบัญชี ภาษี ปิดงบ
แบบครบวงจรจากพันธมิตรสำนักงานบัญชี และนักบัญชีอิสระมืออาชีพ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้คุณติดตามข้อมูลธุรกิจ
ได้ในแบบทันทีช่วยให้คุณสามารถจัดการบริหารบัญชี
ของคุณจากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่
พร้อมกับระบบการบริการบัญชี ภาษี ปิดงบแบบครบวงจรจากพันธมิตรสำนักงานบัญชี และนักบัญชีอิสระมืออาชีพ

empeo x peak

ทำงานร่วมกันอย่างไร?

ด้วยการเชื่อมต่อกันในระดับ API เมื่อมีการปิดงวดจ่ายเงินเดือนผ่าน empeo เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจาก
ได้สรุปเงินได้เงินหักประจำงวดเมื่อทำการกดชำระเงินผ่านทางระบบ empeo ระบบจะส่งข้อมูลสรุปเงินเดือน
ในงวดนั้นๆ ไปยังPEAK ให้แบบอัตโนมัติ

ด้วยการเชื่อมต่อกันในระดับ API เมื่อมีการปิดงวด
จ่ายเงินเดือนผ่าน empeo เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจาก
ได้สรุปเงินได้เงินหักประจำงวดเมื่อทำการกดชำระเงิน
ผ่านทางระบบ empeo ระบบจะส่งข้อมูลสรุปเงินเดือน
ในงวดนั้นๆ ไปยังPEAK ให้แบบอัตโนมัติ

สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

สำหรับลูกค้า PEAK

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK และยังไม่เคย
ใช้งาน empeo รับส่วนลดค่ารายเดือนทันที 10% 

สำหรับลูกค้า empeo

เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมบัญชี PEAK มาก่อน
รับวันใช้งานเพิ่ม 2 เดือนเมื่อซื้อ Package Pro Plus 12 เดือน

>