ปรึกษาเราเลย

เชื่อมต่อสิทธิ์การใช้งานพนักงาน

ผ่าน Azure AD integration

สามารถเข้าที่เมนูการตั้งค่าใน empeo เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง empeo และ Azure AD

หลังจากเชื่อมต่อเสร็จสิ้น เมื่อคุณมีพนักงานใหม่หรือต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานบน empeo

ระบบจะอัปเดตไปยัง Azure ให้อัตโนมัติ

สามารถเข้าที่เมนูการตั้งค่า ใน empeo เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง empeo และ Azure AD หลังจากเชื่อมต่อเสร็จสิ้น เมื่อคุณมีพนักงานใหม่หรือต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานบน empeo ระบบจะอัปเดตไปยัง Azure ให้อัตโนมัติ

Azure AD

empeo ช่วยคุณ

ประหยัดเวลา

ไม่ต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูลเอง
ที่ระบบ Azure AD อีกต่อไป

ลดความผิดพลาดของ
ข้อมูลจาก Human Error

เชื่อมต่อข้อมูลพนักงานเข้าด้วยกันอย่างอัตโนมัติ
ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง พร้อมช่วยลดความ
ผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลได้อีกด้วย

ปรับแต่งข้อมูลพนักงาน

ภายในระบบเดียว

หากมีการตั้ง / แก้  /เพิ่ม / ลด อัพเดตข้อมูล
พนักงานจากระบบ empeo ข้อมูลเหล่านั้น
ก็จะถูกอัพเดตไปที่ Azure AD ให้ด้วย

เชื่อมต่อได้ง่าย
เพียงแค่ปลายนิ้ว

สะดวกและรวดเร็ว คุณสามารถบริหารสิทธิ์
พนักงานได้บนที่เดียว ผ่านหน้า setting
ในระบบ empeo เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโต
เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับ
ทุกการเติบโต เรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>